PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM PERINGKAT DAERAH JULAU TAHUN 2015

Julau 7,8 & 9 Mei 2015, Sekolah Kebangsaan Ulu Manding telah terpilih sebagai tapak Perkhemahan Unit Beruniform diperingkat daerah  bagi tahun 2015. Perkhemahan ini melibatkan 4 buah unit beruniform  iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM ),Kadet Remaja Sekolah ( KRS) Pengakap dan Pandu  Puteri

Objektif utama perkhemahan unit beruniform ini, bertujuan untuk membentuk sikap kendiri, saling bekerjasama dan bertanding atas dasar semangat kekitaan. Selain itu perpaduan antara kaum dapat dipupuk dalam kalangan peserta dan guru.Peserta juga dapat menghayati erti batasan kehidupan, peka terhadap isu-isu alam sekitar dan meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal.

Antara aktiviti-aktiviti yang dipertandingkan adalah seperti pertandingan membina khemah, membuat ran, membuat gadjet, kawad kaki, memasak, ketua platun terbaik dan kadet terbaik. Aktiviti ini juga melibatkan semua guru dan kakitangan sekolah-sekolah yang terlibat. Perasmian perkhemahan ini dirasmikan oleh Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Julau En Andrew Kana Anak Rima.

Melalui aktiviti yang dirancang, diharap peserta dapat mendalami ilmu perkhemahan dari segi teknik dan peraturan perkhemahan di samping memupuk semangat kerjasama, hormat-menghormati, bertolak ansur , menghargai alam sekitar dan berdisiplin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s